C4D效果(一)

免费

已有 703 次浏览

  • 课程目录
  • 课程信息
  • 难度等级: 中级进阶
  • 视频时长: 20分44秒
  • 浏览人数: 703
  • 学习人数: 26
  • 用户评分: 5.0
  • 上传时间: 2018-12-03 16:30:04
  • 内容类别: 综合设计
  • 所属系列: C4D效果

内容简介:

通过618三个数字认识C4D基本图形,布尔运算的简单应用,融球的制作方法

show

好学课堂

长沙 | 网页设计师